Особливості грошово-кредитної політики у країнах з перехідною економікою на прикладі України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Погарська, Ольга.
Ширмер, Я.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті аналізуються особливості грошово-кредитної політики в країнах з перехідною економікою. Зроблено спробу виявити та врахувати дестабілізуючі чинники. Пропонується один з можливих підходів до розуміння монетарних процесів у країнах з перехідною економікою, а саме, модель на основі модифікованого аналізу кривих Філіпса.
Description
This article is devoted to distinctive features of economies in transition, which one should take into account while analyzing monetary processes. One possible approach toward understanding of monetary processes in transition economies, based on modified analysis of Philips curves, is suggested.
Keywords
грошово-кредитна політика, перехідна економіка, модифікований аналіз, монетарний процес
Citation
Погарська Ольга Г. Особливості грошово-кредитної політики у країнах з перехідною економікою на прикладі України / О. Г. Погарська, Я. М. Ширмер // Наукові записки НаУКМА. - 2003. - Т. 21 : Економічні науки. - С. 16-22.