Успадкування стійкості до борошнистої роси у інтрогресивних ліній Авротіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Терновська, Тамара
Єфіменко, Тетяна
Наваліхіна, Анастасія
Антонюк, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Результати вивчення частоти передання чужинної ознаки, стійкість до борошнистої роси, у гібридах від схрещування стійких до неї інтрогресивних ліній пшениці м’якої зі сприйнятливим рекуррентним генотипом показали значне відхилення емпіричного співвідношення обсягів фенотипних класів від очікуваного для домінантно-рецесивної моногенної ознаки. Встановлену при вивченні хромосомних конфігурацій у М1 мейозу МПК відсутність бівалентної кон’югації хромосом розглянуто як один із чинників спотворення емпіричного співвідношення проти очікуваного через формування анеуплоїдних гамет та зигот із різною життєздатністю. Запропоновано показник d, який кількісно характеризує ексцес гамет без чужинного хроматину. Оптимальною щодо її відповідності до емпіричних даних розщеплення визнано модель: функціонують усі жіночі та лише еуплоїдні чоловічі гамети, нулісомні зиготи нежиттєздатні, під час мейозу відбувається усунення його продуктів, що містять чужинний хроматин, з величиною d = 0,11–0,12.
Aim. Frequency of alien chromatin inheritance in hybrids from crosses of common wheat and introgressive lines determines whether transfer of alien chromatin controlling desirable trait into common wheat genome would be successful. The paper presents results of introgressive lines assessment for frequency of transfer of alien dominant trait of powdery mildew resistance to their progeny in the crossing with recurrent genotype Aurora, which was a recipient cultivar in the development of these lines. Methods. Artificial hybridization of introgressive lines with common wheat, visual assessment of cross components and hybrids F1 and F2 for powdery mildew resistance. Determination of chromosome numbers and chromosome configurations in meiosis M1 of F1 plants. Results. Among F2 plants, from the crossing of resistant to powdery mildew introgressive lines of Aurotica and susceptible cultivar Aurora excess of susceptible plants was observed. In order to explain distortion of ratio susceptible : resistant plants in comparison with expected for monogenic segregation, we propose the determined fact of absence in meiosis M1 of MPC of bivalent chromosome conjugation, which results in formation of aneuploid gametes and zygotes with reduced viability. As the third parameter, the one that can influence the mentioned ratio, we propose d parameter, which quantitatively expresses excess of gametes without alien chromatin controlling resistance to powdery mildew. Conclusion. Model of inheritance, which best explains experimental data of F2 plants segregation for resistant and susceptible if the trait is controlled by one dominant gene, takes into account the following conditions for calculation of probabilities of resistant or susceptible plant formation: all female and only euploid male gametes function, nullisomic zygotes are not viable, during meiosis elimination of meiosis products with alien chromatin occurs with parameter d = 0,11–0,12.
Description
Keywords
інтрогресивні лінії, трансмісія чужинного хроматину, спотворення розщеплення, анеуплоїдні гамети, життєздатність зигот, мейотичний драйв, борошниста роса, стаття, introgressive lines, alien chromatin transmission, segregation distortion, aneuploid gametes, zygote viability, meiotic drive, powdery mildew
Citation
Успадкування стійкості до борошнистої роси у інтрогресивних ліній Авротіки / Терновська Т. К., Єфіменко Т. С., Наваліхіна А. Г., Антонюк М. З. // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. - 2018. - Т. 1. - С. 13-20.