Енергетичний потенціал ґрунтів широколистяних і хвойних лісів НПП "Голосіївський"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Вишенська, Ірина
Олексієнко, Аліна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті наведено результати досліджень енергетичного запасу ґрунтів ділянок соснового і дубового лісів НПП "Голосіївський". Метою роботи було дослідити градієнт запасу енергії за глибиною в дубовому та сосновому лісах за вмістом органічних речовин, порівняти вплив двох різних типів лісових фітоценозів на енергопотенціал ґрунту як важливий показник стабільності екосистеми. Градієнт запасу енергії в ґрунтах розподілений із зменшенням від верхнього горизонту до нижнього як у дубовому, так і сосновому лісах. Верхній гумусовий горизонт у сосновому лісі був багатшим на органіку, ніж гумусовий горизонт у дубовому лісі. До того ж у ґрунтах соснового лісу спостерігалось найбільш різке зменшення органічних речовин з глибиною. Проведене дослідження підтвердило важливість визначення енергопотенціалу ґрунтів для оцінки стабільності фітоценозів.
The article presents the results of three-year studies of the energy reserve of soils of pine and oak forests of the Holosiivskyi National Nature Park. Soils largely reflect the state of many internal processes in forest ecosystems. The most important for the ecosystem sustainability is the soil content of organic matter, which determines the energy potential of the soil, and its fertility. The aim of the study was to investigate the energy reserve gradient in depth in oak and pine forests by organic matter content, to compare the effect of two different types of forest phytocenoses on soil energy potential as an important indicator of ecosystem stability. Soil profiles were investigated, in which 7 horizons of soil were isolated in the oak forest, and only 4 were clearly identified in the pine forest. Tests for carbonates and clay loam showed sod-podzolic gley soil in an oak forest and sod-hidden podzolic soil in pine forest with poorly expressed soil horizons. Soil energy potential was determined The soil energy gradient in soils is distributed with a decrease from the upper horizon to the lower in both oak and pine forests. The upper humus horizon in the pine forest was richer in organic matter than the humus horizon in the oak forest. At the same time, in the pine forest soils the sharpest decrease of organic matter with depth was observed. The deciduous forest phytocenoses provided a larger and more uniformly distributed organic matter stock in the soil horizons. Comparing the energy reserve of broadleaf and coniferous forest phytocenoses soils, differences in the soil horizons, which amounted to 189506.9 kJ/m3 between humus A1 horizons in both forests, were 24 %. The difference between the eluvial horizons was 32216.2 kJ/m3 – 9 %, the difference between the eluvial horizons – 23747.1 kJ/m3 – 8 %, and the difference between the soil-forming horizons of 3018.7 kJ/m3 – 1.6 %. The study confirmed the importance of determining the energy potential of soils to assess the stability of phytocenoses.
Description
Keywords
енергетичний запас ґрунтів, дубовий і сосновий ліси, НПП "Голосіївський", стаття, soil energy reserve, oak and pine forests, Holosiivskyi National Nature Park
Citation
Вишенська І. Г. Енергетичний потенціал ґрунтів широколистяних і хвойних лісів НПП "Голосіївський" / Вишенська І. Г., Олексієнко А. В. // Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія. - 2020. - Т. 3. - С. 53-57.
Collections