Характерні риси єзуїтського шкільництва в освітній діяльності Києво-Могилянської академії в XVII столітті

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Сєряков, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В даній статті освітня діяльність Києво-Могилянської академії в XVII ст. розглядається з точки зору виявлення в ній рис, одночасно характерних і для єзуїтського шкільництва. Знаходячи паралелі між ними у структурі та змісті освіти, методиці викладання, організації навчального процесу та позанавчального життя студентів, автор пояснює існування подібних аналогій цілком логічним прагненням тодішнього українського суспільства зменшити деструктивний щодо збереження його культурно-релігійної індивідуальності вплив єзуїтських шкіл шляхом позбавлення їх освітніх переваг.
The educational activity of Kyiv-Mohyla Academy in the XVII-th century is exploring in this article in the sense of revealing the outlines, which have been at the same time in the Jesuit school system. Founding the paralleles between them in the structure and contens of the education, the methods of teaching, the organization of school process and non-educational life of students, the author explaines the existence of such analogies by the logical aspiration of the Ukrainian society of that time to decrease the destructive about it cultural-religious individuality influence of the Jesuits schools by deprivation them of educational advantages.
Description
Keywords
характерні риси, єзуїтське шкільництво, Києво-Могилянська академія
Citation
Сєряков С. О. Характерні риси єзуїтського шкільництва в освітній діяльності Києво-Могилянської академії в XVII столітті / С. О. Сєряков // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Ювілейний випуск. - С. 24-28.