Впровадження третього циклу вищої освіти - ключ до успіху Болонського процесу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Винницький, Михайло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Загалом маємо визнати, що Україна наразі не готова до фронтального впровадження структурованих докторських програм підготовки "докторів філософії" (PhD) описаного вище європейського типу. На перешкоді — і брак належного досвіду, і чинні законодавчі норми, сила яких підкріплена природною інерцією традиційних поглядів керівників ВАК, НАН України, МОН та деяких видатних викладачів і науковців. Через те, гадаємо, кож-ний "локальний успіх" у вигляді новітніх програм, які є докторськими за своєю суттю (а не за фактом свого перейменування з "кандидатських-аспірантських"), набуває особливої загальнодержавної ваги. Тому попри всі очевидні й неочевидні труднощі у НаУКМА з вересня 2008 року і розпо-чато експеримент з упровадження структурованих докторських програм відповідно до вимог ЄЄОНП. Так, за відсутності повномасштабної підтримки з боку держави ці програми існують паралельно з традиційною системою здобуття наукових ступенів: докторанти НаУКМА у переважній більшості також є аспірантами і виконують вимоги традиційної аспірантури на додаток до вимог своєї докторської програми. Мета нашого проекту — набути досвіду, який із часом може бути розумно поширений на інші ВНЗ України. Є надія, що Докторська школа НаУКМА зможе стати базою для визначення моделі функціонування аспірантури нового типу — а разом з нею визначить новий тип ВНЗ.
Description
Keywords
освіта, докторські програми, education, PhD
Citation
Винницький М. І. Впровадження третього циклу вищої освіти - ключ до успіху Болонського процесу / Михайло Винницький // Вища школа. - 2008. - № 12. - С. 20-27.