Теоретичні новації у вітчизняній історіографії другої половини XIX століття

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Стельмах, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена теоретичним новаціям, що відбувалися у вітчизняній історіографії під впливом поширення позитивістської філософії у другій половині XIX століття. Головна увага приділяється проблемам теорії історичного процесу, головним категоріям його осмислення у працях В. Авсеенко, M. Драгоманова, В. Іконникова, І Лучицького, П. Павлова та ін.
The article deals with theoretical innovations under the influence of spreading the philosophy of positivism in the second half of the 19lh cent. The main attention is paid to the problems of historical process and principial categories of its comprehension in the works of V. Avseenko, M. Dragomanov, V. Ikonnikov, I. Luchitsky, P. Petrov etc.
Description
Keywords
теоретичні новації, історіографія, позитивістська філософія
Citation
Стельмах С. П. Теоретичні новації у вітчизняній історіографії другої половини XIX століття / С. П. Стельмах // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Iсторичні науки. - С. 63-69.