Стан і перспективи філософської освіти в НаУКМА очима студентів і випускників

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Лисий, Іван
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Зміст цього підрозділу є сnробою узагальнити досвід спілкування зі студентами та випускниками бакалаврської і магістерської програм НаУКМА з напряму та спеціальності "Філософія". Така сnроба, що ґрунтується на матеріалах низки опитувань, здійснених у різні роки, не є випадковою, адже наявність продуктивного зворотного зв'язку зі студентами - одна з характерних ознак кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА. Тому ті зміни, що відбуваються останнім часом у різних царинах діяльності кафедри (від змісту фахової освіти, зафіксованого в навчальних nланах і програмах курсів, до організації науково-дослідницької практики студентів), і визначають стан філософської освіти в "Могилянці", значною мірою завдячують пропозиціям, ініціативам, критичним зауваженням її студентів і випускників, наших молодших колег.
Description
Keywords
Києво-Могилянська академія, НаУКМА, філософська освіта, філософія, philosophy, випускники, перспективи, Україна, студенти НаУКМА, alma mater, розділ монографії
Citation
Лисий І. Стан і перспективи філософської освіти в НаУКМА очима студентів і випускників // Філософська освіта в Україні: історія і сучасність : [колективна монографія / Ткачук М. Л. ... [та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : [Аграр Медіа Груп], 2011. - с. 405-417.