Передінгульська група пам'яток ранньокатакомбного часу (на матеріалах Буго-Інгулецького межиріччя)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Фоменко, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено виділенню поховальних комплексів особливої передінгульської групи ранньокатакомбного часу, яка являє собою у Буго-Інгулецькому регіоні найдавнішу ланку у розвитку інгульської культури. Подається характеристика обряду та інвентарю поховань, встановлюється ймовірна відносна й абсолютна хронологія групи, окреслюється у загальних рисах ареал пам'яток передінгульського типу.
The article is dedicated to separation of burial complexes of special peredingulska group of early-catacomb period, which is the most ancient part in development of ingulska culture in Bugo-Inguletskij region. The characteristic of ritual and inventory of the graves is given, probable relative and absolute chronology of the group is established, area of the memorials of peredingulskij type is outlined in general features.
Description
Keywords
археологія, культурологія, інгульська культура, поховання, Буго-Інгулецький регіон, обряд, стаття
Citation
Фоменко В. М. Передінгульська група пам'яток ранньокатакомбного часу : (на матеріалах Буго-Інгулецького межиріччя) / В. М. Фоменко // Маґістеріум. Вип. 12. Культурологія / редкол.: Погорілий О. І. (голова) та ін. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : КМ Академія, 2003. - С. 79-86.