Роль державного регулювання у становленні інноваційного підприємництва в країнах з перехідною економікою

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Овчаренко, Леся
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглядається роль держави як зв 'язуючоїланки між наукою та промисловим виробництвом. Аналізуються основні аспекти загальнодержавного значення інновацій та обмеженість ринкових механізмів як середовища створення та поширення інновацій.
Description
Role of the state as link between science and industrial manufacture is researched in this article, basic spects of nation-wide value of innovations and limitation of market of mechanisms as environments of creation and distribution of innovation is analyzed.
Keywords
промислове виробництво, інновації, державне регулювання, перехідна економіка
Citation
Овчаренко Леся Валер'янівна. Роль державного регулювання у становленні інноваційного підприємництва в країнах з перехідною економікою / Л. В. Овчаренко // Наукові записки НаУКМА. - 2003. - Т. 21 : Економічні науки. - С. 49-55.