Порівняльний математичний аналіз колонієутворюючої здатності кісткового мозку мишей, опромінених у летальній дозі з високою і низькою потужностями

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Бойко, Роман
Білько, Денис
Руссу, Ірина
Білько, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
За допомогою оригінальної математичної моделі, нової схеми кровотворення та з використанням експериментальних результатів впливу γ-опромінення в дозі 8 Гр із потужностями близько 5 і 0,0028 Гр/хв на чисельність колонієутворюючих одиниць (КУО) кісткового мозку (КМ), а також експериментальних даних щодо процесів відновлення КУО КМ, одержаних із літературних джерел, визначено параметри, що характеризують реакцію кровотворної системи на різних етапах процесів відновлення чисельності КУО КМ після припинення дії іонізуючої радіації.
Using (1) original mathematical model, (2) new scheme of hematopoiesis and experimental results of γ-irradiation influence in the dose of 8 Gy with 5 and 0.0028 Gy/min dose rate on the number of colony-forming units (CFU) of bone marrow (BM), as well as (3) experimental data concerning the reparation processes of BM CFU, obtained from the scientific publications, we determine parameters characterizing the reaction of hematopoietic system on the different stages of reparation processes of BM CFU number after the termination of ionizing radiation action.
Description
Keywords
іонізуюча радіація, летальна доза, кістковий мозок, функціональні властивості, математичне моделювання, стаття, ionizing radiation, lethal dose, bone marrow, functional properties, mathematical modeling
Citation
Порівняльний математичний аналіз колонієутворюючої здатності кісткового мозку мишей, опромінених у летальній дозі з високою і низькою потужностями / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Ядерна фізика та енергетика. - 2018. - Т. 19, № 3. - С. 265-269.