Смерть у проявах давньоскандинавської ментальності (спроба реконструкції за базовою танатичною моделлю)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Король, Денис
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено систематизації специфіки скандинавського світогляду на прикладі уявлень про смерть як зріз архаїчної ментальності скандинавів. Запропоновано до розгляду "базову танатичну модель" як алгоритмічну схему, що дає змогу простежити комплексну картину системи зв'язків в уявленнях про "Смерть" та "Потойбіччя" у ментальній моделі певної етнокультурної традиції.
Description
Paper is dedicated to systematization of specific features of Scandinavian outlook by the example of death beliefs as an archaic Scandinavian mentality stratum. "Basic Thanatical Model" is proposed as an algorithmic scheme to trace the complex bridging account within beliefs on "Death" and "the Other World" in mental model of specific ethnocultural tradition.
Keywords
скандинавський світогляд, архаїчна ментальність скандинавів, "базова танатична модель", "Смерть", "Потойбіччя", скандинавська специфіка ментальності, Scandinavian outlook, "Basic Thanatical Model"
Citation
Король Денис Олександрович. Смерть у проявах давньоскандинавської ментальності : (спроба реконструкції за базовою танатичною моделлю) / Д. О. Король // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 49 : Теорія та історія культури. - С. 68-75.