Синтез та властивості біосорбентів на основі целюлози та лігніну з рослинної сировини

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Ніколайчук, А.
Картель, Микола
Купчик, Л.
Денисович, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розроблено технологію одержання сорбенту медичного і ветеринарного призначення шляхом хіміч­ного модифікування лігнінвмісних відходів. Як рослинну сировину пропонується використовувати багатотоннажні та дешеві відходи харчової та переробної промисловості, а саме: шкаралупу горіхів, фрук­тові кісточки, лушпиння гречки і соняшника.
Description
The technology of adsorbent reception for medical and veterinary purposes by chemical modifying lignin containing wastages was designed. As raw materials it is proposed to utilize large scale cheap food and process industry wastage, in particular: shell of nuts grape, and fruit stones, shell of buckwheat and sunflower.
Keywords
технологію одержання сорбенту, модифікування лігнінвмісних відходів, одержання нових сорбційних матеріа­лів
Citation
Синтез та властивості біосорбентів на основі целюлози та лігніну з рослинної сировини / А. А. Ніколайчук, М. Т. Картель, Л. А. Купчик, В. О. Денисович // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 42 : Хімічні науки і технології. - С. 28-31.