Методи здійснення управлінських дій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Стефанюк, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дослідження питання методів здійснення управління (управлінських дій) як правового явища в управлінській теорії та практиці на сучасному етапі становлення України як демократичної, правової держави є одним з пріоритетних напрямів усвідомлення важливості теорії адмініст- ративного права у світлі адміністративної реформи в Україні. За допомогою методів управління безпосередньо здійснюються функції держави, вирішуються її завдання, забезпечуються правопорядок, права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, різних організацій. Методи управління — необхідний елемент здійснення публічного управління у сфері економічного (господарського), соціального та адміністративного будівництва і розвитку. Правильне, науково обґрунтоване застосування методів управління у публічних відносинах є одним із шляхів виховання поваги до всієї системи державної влади, до її владних розпоряджень, дає найбільший ефект діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх службових і посадових осіб.
The issue of administrating methods (administrative actions) as a legal phenomenon in the administrative theory and practice at the present stage of Ukraine's becoming a democratic and constitutional state is one of the priority directions of realizing the importance of the theory of the administrative law in the light of the administrative reform in Ukraine. State's functions are executed directly through administrating methods that resolve its tasks, ensure right and order, freedoms and legitimate rights of citizens, legal entities and other organisations. Administrating methods are the necessary element for realization of public administration in sphere of economic, social and administrative construction and development. Correct, scientifically proved application of administrating methods in public relations is one of ways to bring up respect to the whole system of the state power, its authorized orders. It gives the greatest effect of activity of executive and local authorities and its officials.
Description
Keywords
адміністративне право, держава, реформа, управління
Citation
Стефанюк Володимир Сергійович. Методи здійснення управлінських дій / В. С. Стефанюк // Наукові записки НаУКМА. - 2003. - Т. 21 : Юридичні науки. - С. 15-19.