Особливості вербалізації почуття прагнення у лексико-семантичних полях "патріотизм", "patriotyzm" і "patriotism" в українській, польській та англійській мовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Близнюк, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У дослідженні проаналізовано шляхи вербалізації почуттів прагнення, потягу, бажання у семантичних мікрополях "прагнення" в українській, "chęć" у польській і "desire" в англійській мовах як частинах лексико-семантичних полів "патріотизм", "patriotyzm" і "patriotism" відповідно. Визначеного їхню ядерно-периферійну організацію, лексичні елементи і семантичні компоненти.
Description
The study analyzes the ways of verbalization of feelings of desire, wish and wanting at the semantic microfields "прагнення" in Ukrainian, "chęć" in Polish and "desire" in English languages as parts of the lexical-semantic fields of "патріотизм", "patriotyzm" and "patriotism" respectively. Their center-peripheral organization, lexical elements and semantic components were identified.
Keywords
периферія, ядро, сема, лексема, семантичне мікрополе, лексико-семантичне поле, periphery, lexeme, semantic microfield, lexical-semantic field
Citation
Близнюк Катерина. Особливості вербалізації почуття прагнення у лексико-семантичних полях "патріотизм", "patriotyzm" і "patriotism" в українській, польській та англійській мовах / Катерина Близнюк // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. - 2017. - С. 12-14.