Інтегровна модель нелінійної динаміки дипольного моменту трирівневого атома

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Горбиць, Вадим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою даної роботи є вивчення моделі взаємодії трирівневого атома із двома модами електромагнітного поля. Такі моделі актуальні в експериментах у яких велику роль відіграє взаємодія електромагнітного поля з матерією, наприклад у квантовій електродинаміці резонаторів, тому моя робота може внести вклад у дослідження реальних явищ. В першому розділі знаходиться вступ, в якому розкривається мета та актуальність задачі. В другому розділі виконано опис літератури по темі. Описані та охарактеризовані схожі моделі, наведені приклади розв’язків для деяких задач. В третьому розділі представлено постановку задачі, вивід основних рівнянь, опис результатів розрахунків та отримані із них висновки. В роботі описана динаміка еволюції трирівневого атома, проведений аналіз чисельних розв’язків системи рівнянь Гейзенберга. Також проведено аналіз можливості виводу інтегровної моделі системи, частним випадком якої є система диференціальних рівнянь які описують взаємодію трирівневого атома з електромагнітним полем.
Description
Keywords
атом, квантова електродинаміка резонаторів, електромагнітне поле, магістерська робота
Citation