Принцип пропорційності як необхідна складова верховенства права

dc.contributor.advisorКозюбра, Микола
dc.contributor.authorЄвтошук, Юлія
dc.date.accessioned2015-08-14T11:35:51Z
dc.date.available2015-08-14T11:35:51Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Університету економіки та права "КРОК", Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник доктор юридичних наук, професор Козюбра Микола Іванович (НаУКМА, завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук). Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Погребняк Станіслав Петрович (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри теорії держави і права) та кандидат юридичних наук, доцент Ковальчук Олександр Михайлович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, в.о. завідувача кафедри теорії права та держави юридичного факультету). Дисертація присвячена комплексному дослідженню принципу пропорційності як необхідної складової верховенства права. Розглядаються історичні вияви цього принципу у різні часи, його зв’язки зі справедливістю, правами і свободами людини, доктринами верховенства права та правової держави. З’ясовуються зміст та напрями використання цього принципу у юридичній практиці та праві загалом, що дає основу для обґрунтування його основних ознак та призначення. На базі німецької концепції пропорційності систематизуються вимоги та критерії принципу пропорційності у правотворчості та правозастосуванні, аналізуються недоліки, пов’язані з їх недотриманням у цих сферах, розкриваються його вимоги до здійснення дискреційних повноважень публічними органами. Також показано напрями, тенденції та недоліки застосування принципу пропорційності у рішеннях Конституційного Суду України та національних судів загальної юрисдикції.uk_UA
dc.description.abstractThe thesis is devoted to the complex research of the principle of proportionality as an essential component of the rule of law. Historical development of the principle of proportionality in various times, its relation with equity, human rights and freedoms, doctrines of the rule of law and a law-based state are researched. The content and areas of application of this principle in legal practice and law in general are revealed, which gives grounds to substantiate its basic features and aim. Based on the German concept of proportionality the requirements and criteria of the principle of proportionality in the field of lawmaking and law enforcement are classified. Specific shortcomings of application of this principle by both the legislator and the law enforcement bodies related to their failure to observe it are examined. Attention is also drawn to the requirements of the principle of proportionality to the implementation of discretionary powers by public authorities. Areas, trends, and shortcomings of application of the principle of proportionality in the jurisprudence of the Constitutional Court of Ukraine, and domestic courts of general jurisdiction, are also analyzed.en_US
dc.identifier.citationЄвтошук Ю.О. Принцип пропорційності як необхідна складова верховенства права : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук / Євтошук Юлія Олегівна ; наук. кер. Козюбра Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ : [б. в.], 2015. - 214 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6097
dc.language.isoukuk
dc.relation.organisationНаціональний університет "Києво-Могилянська академія"uk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectпринцип пропорційності (сумірності)uk_UA
dc.subjectсправедливістьuk_UA
dc.subjectверховенство праваuk_UA
dc.subjectправова державаuk_UA
dc.subjectЄвропейський суд з прав людиниuk_UA
dc.subjectобмеження прав людиниuk_UA
dc.subjectдискреційні повноваженняuk_UA
dc.subjectthe principle of proportionalityen_US
dc.subjectjusticeen_US
dc.subjectrule of lawen_US
dc.subjectlaw-based stateen_US
dc.subjectthe European Court of Human Rightsen_US
dc.subjecthuman rights restrictionen_US
dc.subjectdiscretionary powersen_US
dc.subjectдисертаціяuk_UA
dc.titleПринцип пропорційності як необхідна складова верховенства праваuk_UA
dc.typeThesisuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vidhuk_Kovalchuk .pdf
Size:
342.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Відгук офіційного опонента, к.ю.н. Ковальчука Олександра Михайловича
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vidguk_Pogrebniak.pdf
Size:
280.92 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Відгук офіційного опонента С.П.Погребняка
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Vidguk_Pogrebniak_zavirenyi.pdf
Size:
10.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Yevtoshuk_Dysertatsiia.pdf
Size:
1.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Текст дисертації
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: