The liability of online intermediaries under European Union law

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Bulgakova, Daria
Deruma, Sintija
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This research explores the complex and multifaceted issue of online intermediary liability. It illuminates the challenges arising from the absence of uniform regulations and the need for a collaborative system between online intermediaries and rightsholders. Specifically, the article scrutinizes the liability of online intermediaries under European Union law for violations of legal interests in online content. It strives to balance intermediary liability frameworks and fair competition, drawing attention to the relationship between specific provisions and the concurrent regime outlined in the e-Commerce Directive. Moreover, the article evaluates the consistency of liability frameworks for online intermediaries and their compliance with market functioning rules under the Trade Secrets and the Unfair Commercial Practices Directives. Furthermore, the article consults the consequences of the EU Directive on Copyright in the Digital Single Market, which holds online user-generated content platforms directly responsible for infringing content. And, unlike the original draft, the final version of this directive does not impose general monitoring obligations. Nevertheless, online intermediaries may need to implement filtering measures to avoid liability for unauthorized communication of copyright-protected works to the public. The writing also considers the impact of a prior legal framework, and the Digital Service Act established to address the issue of online intermediaries being held liable for any illegal information disseminated through their platforms. The research underscores the innovative features of the Digital Services Act, acknowledging the challenges of creating a practical legal framework striving to avoid conflicts with relevant laws. Therefore, this paper sheds light on the complex nature of online intermediary liability to the EU approach accordingly.
Description
Це дослідження спрямоване на вивчення складної та багатогранної проблеми відповідальності онлайн-посередників, зокрема тієї, що виникає через відсутність єдиних правил. Саме тому, на думку авторів, є потреба в системі співпраці між онлайн-посередниками та власниками прав, інтереси яких порушені. Для досягнення вказаного, автори роботи прагнуть збалансувати систему відповідальності посередників і чесну конкуренцію, тим самим привертаючи увагу до взаємозв’язку між окремими положеннями та режимом викладеним у Директиві про електронну комерцію у праві Європейського Союзу (ЄС). Крім того, у статті оцінюється узгодженість систем відповідальності онлайн-посередників та їх відповідність правилам функціонування ринку ЄС згідно з Директивами про комерційну таємницю та про недобросовісну комерційну практику. У розрізі вказаного питання стаття також надає оцінку наслідкам Директиви ЄС щодо авторського права на єдиному цифровому ринку, яка накладає на платформи онлайн-контенту (створеного користувачами) відповідальність за порушення авторських прав такого контенту, однак яка йразом з вказаним не накладає загальних зобов’язань щодо моніторингу. Таким чином, онлайн-посередникам рекомендується впровадити заходи фільтраціїз метою уникнення відповідальності за несанкціоноване оприлюднення творів захищених авторським правом. Окрім того, стаття враховує реформи у законодавстві ЄС, тому у статті також аналізується Акт про цифрові послуги для вирішення питання про притягнення онлайн-посередників до відповідальності за поширення незаконної інформації через їхні платформи. Враховуючи вищевказане, дослідження підкреслює інноваційні особливості даного закону, та радить курс на вдосконалення шляхом впровадження механізмів для його реалізації на практиці. Отже, ця стаття комплексно надає класифікацію складному характеру відповідальності онлайн-посередників відповідно до права ЄС.
Keywords
Internet Service Providers, Illicit Content, Injunctions, Safe Harbour, Online Platforms, article, інтернет-провайдери, незаконний контент, судові заборони, безпечна гавань, онлайн-платформи
Citation
Bulgakova D. The liability of online intermediaries under European Union law / Daria Bulgakova, Sintija Deruma // Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. - 2022-2023. - No. 8-9. - P. 1-43. - https://doi.org/10.18523/kmlpj303154.2023-8-9.1-43
Collections