Positioning in the Retail Market of Grocery and Consumer Goods (Case Study: Romanian Market)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Bilovodska, Olena
Ivanchenko, Kostiantyn
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The work is devoted to the development of practically oriented perception maps for positioning of retail networks in the set of attributes: price, recognizability, trust, convenience, quality, which allowed us to reasonably determine positioning by selected segments on the basis of objective marketing information. To do this, on the example of the Romanian market as a developing country, the authors conducted a market study of short-term demand, consumer behavior and motivation in the retail market of groceries and consumer goods by surveying 317 respondents to determine the frequency of store visits, priorities networks, motives, consumer risks and consumer loyalty. Also, authors conducted another market study of perception of retail chains by surveying 117 respondents to determine consumers attitude to existed retail chains. According to the results of the study, recommendations for positioning new networks in this market are provided. The results of the study can be used to develop strategies for positioning of retail chains in the consumer goods market while entering new markets in developing countries.
Description
Çalışma, perakende ağlarının nitelikler kümesinde konumlandırılması için pratik odaklı algı haritalarının geliştirilmesine ayrılmıştır: fiyat, tanınabilirlik, güven, rahatlık, kalite, bu da nesnel pazarlama bilgileri temelinde seçilen segmentler tarafından konumlandırmayı makul bir şekilde belirlememize izin verdi. Bunu yapmak için, gelişmekte olan bir ülke olarak Romanya pazarı örneğinde, yazarlar, gıda ve tüketim malları perakende pazarında kısa vadeli talep, tüketici davranışı ve motivasyonu üzerine bir pazar araştırması yürüttüler. mağaza ziyaretleri, öncelikler ağları, güdüler, tüketici riskleri ve tüketici sadakati. Ayrıca yazarlar, tüketicilerin mevcut perakende zincirlerine karşı tutumunu belirlemek için 117 katılımcıyla anket yaparak perakende zincirlerinin algısı üzerine başka bir pazar araştırması yaptı. Çalışmanın sonuçlarına göre, bu pazarda yeni ağların konumlandırılmasına yönelik öneriler sunulmaktadır. Çalışmanın sonuçları, gelişmekte olan ülkelerde yeni pazarlara girerken perakende zincirlerinin tüketim malları pazarında konumlanmasına yönelik stratejiler geliştirmek için kullanılabilir.
Keywords
consumer behavior, retail market, perception, positioning, article, tüketici davranışı, perakende pazarı, algı, konumlandırma
Citation
Bilovodska O. Positioning in the Retail Market of Grocery and Consumer Goods (Case Study: Romanian Market) / Olena Bilovodska, Kostiantyn Ivanchenko // TURAN : stratejik arastirmalar merkezi. - 2022. - Vol. 14. - Special Issue. - P. 378-393. - https://dx.doi.org/10.15189/1308-8041