Механізм біотичної регуляції водних систем р. Кальміус - запорука досягнення екозбалансованого розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Жукова, Олена
Дорош, І.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Логос
Abstract
З метою визначення особливостей біотичної саморегуляції ГЕ було здійснено систематизацію та обробку даних екологічного моніторингу усіх гідростворів водної системи р. Кальміус. Це дозволило встановити причино- наслідкові зміни біотичної саморегуляції ГЕ в умовах постійної дії модифікуючих антропогенних факторів (МФ). Показано, що на початкових етапах впливу (зокрема, при скидах організованих зворотних вод) відбувається інтенсивне забруднення ГЕ, при цьому кратність перевищення ГДК стосовно ХСК, азоту амонійного, нафтопродуктів, іонів важких металів коливається в межах 3-10 разів.
Description
Keywords
біотична саморегуляція, захист водних систем, водокористування, матеріали конференції
Citation
Жукова О.Г. Механізм біотичної регуляції водних систем р. Кальміус - запорука досягнення екозбалансованого розвитку / Жукова О.Г., Дорош І.М. // Суспільство, довкілля і зміна клімату : матеріали студентської наукової конференції, Київ, 13-14 березня 2017 р. / [відп. ред. В. І. Карамушка ; наук. ред.: С. Г. Бойченко, І. Г. Вишенська, К. І. Деревська та ін.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Представництво Польської академії наук в Києві, Ф-т природничих наук, Каф. екології. - Київ : [Логос], 2017. - С. 17-19.