Києво-Могилянська академія та українсько-німецькі культурні зв'язки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Нічик, Валерія
Хижняк, Зоя
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Перший український університет Києво-Могилянська академія, заснований на засадах європейської освіти, упродовж свого існування (1615—1817) підтримував широкі стосунки з навчальними й науковими осередками Європи. Стаття присвячена українсько-німецьким культурним взаєминам переважно у часи Раннього Просвітництва, в центрі яких була Києво-Могилянська академія ii провідні університети Німеччини. Прослїджується взаємний вплив на культурне життя України й Німеччини, частково — Росії, де працювали українські й німецькі вчені.
The first Ukrainian university Kyiv-Mogyla Academy, founded on the basis of European educational system, maintained widespread contacts with educational and scientific centers of Europe during its being ( 1615—1817). The article is devoted to the question of Ukrainian-German cultural contacts in the period of Early Enlightenment, and Kyiv-Mogyla Academy as well as the best universities of German were in the center of them. Influence of Kyiv-Mogyla Academy on the cultural life of Ukraine, Germany and Russia, where Ukrainian and German scietists worked, is evident.
Description
Keywords
Києво-Могилянська академія, європейська освіта, українсько-німецьким взаємини
Citation
Нічик В. М., Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія та українсько-німецькі культурні зв'язки / В. М. Нічик, З. І. Хижняк // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18 : Iсторичні науки. - С. 12-29.