Еволюція поняття "культурне надбання"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Захаревич, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті подано аналіз документів з питань охорони та використання культурного надбання, який дає змогу прослідкувати зміну пріорітетів у процесі формування світового руху щодо збереження цієї спадщини. Хоча ці конвенції, хартії та законодавчі акти ще не є завершеною системою, але загалом вони становлять нормативний фундамент для співпраці держав у цій царині.
Description
Documents are analysed in the article, on the questions of guard and use of cultural property. This analysis allows to trace the change of accents in the process of forming of world motion in relation to the maintainance of cultural property. Although on the whole these conventions charters and legislative acts do not yet make the completed system, but on the whole make normative foundation for collaboration of the states in this region.культурного надбання
Keywords
культурне надбання, захист, культурні цінності, воєнні дії, Європа, XVI-XVII ст., конвенція, «Про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини»
Citation
Захаревич Дмитро Євгенович. Еволюція поняття "культурне надбання" / Д. Є. Захаревич // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Т. 49 : Теорія та історія культури. - С. 93-96.