Особливості кінетики сорбції іонів Ni (ІІ) неорганічними іонітами на основі гідрофосфату цирконію

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Дзязько, Юлія
Рождественська, Л.
Пальчик, А
Бєляков, В.
Атаманюк, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
З метою розробки технології синтезу сорбентів для ефективного вилучення нікелю розбавлених розчинів гальванічних виробництв і промислових стоків вивчено внутрішньодифузійну рухливість адсо­рбованих іонів Ni (II) в об 'ємній фазі гідрофосфату цирконію різного складу. Наведено короткий опис методів синтезу гідрофосфатів цирконію із різним співвідношенням фосфору і цирконію. Розглянуто природу функціональних груп у гідрофосфаті цирконію і вивчено ступінь 'ix дисоціації Показано, що швидкість сорбції іонів Ni (II) на гідрофосфатах цирконію зумовлено структурними характеристиками цих іонітів, які, у свою чергу, залежать від умов синтезу. Найбільшу рухливість іонів нікелю знайдено для зразка, одержаного шляхом фосфатування ксерогелю оксиду цирконію.
Description
Interior diffuse mobility ofNi (II) ions in a zirconium hydrophosphates bulk phase with various composition was investigated for preparation of sorbents for effective nickel extraction from dilute solutions of galvanic manufactures and industrial wastes. A series of zirconium hydrophosphates samples with a various relation of phosphorus and zirconium were prepared by sol-gel method. Their phase composition, local bulk structure, surface properties, nature and dissociation degree of functional groups the appear to be defined. It was shown that the sorption rate ofNi (II) ions on zirconium hydrophosphates was caused by the structural characteristics of these ion exchangers, which, in its turn, depend on synthesis conditions. The greatest nickel ions mobility was found for a sample obtained by phosphoration of zirconium oxide xerogel.
Keywords
технологія синтезу сорбентів, вивчення кінетики сорбції, характеристики іонітів
Citation
Дзязько Юлія Сергіївна. Особливості кінетики сорбції іонів Ni (ІІ) неорганічними іонітами на основі гідрофосфату цирконію / Ю. С. Дзязько, Л. М. Рождественська, А. В. Пальчик, В. Н. Бєляков, В. Ю. Атаманюк // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 42 : Хімічні науки і технології. - С. 50-55.