Спектрофотометричне визначення розчинних форм кремнезему та деяких поверхневих сполук

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Authors
Береза-Кіндзерська, Л.
Янишпольський, В.
Тьортих, Валентин
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проведено дослідження розчинності високодисперсного кремнезему аеросилу при різних рН. Знайдено оптимальні умови визначення розчинного кремнезему спектрофотометричним методом при відновленні $-форми жовтої кремніймолібденової гетерополікислоти (КМГПК) аскорбіновою кислотою. Запропоновано спектрофотометричний метод визначення ^SiH-груп у розчинних і поверхневих сполуках. Метод базується на відновленні молібдату амонію кремній-гідридними групами і вимірюванні оптичної густини розчину синього кремніймолібденового гетерополікомплексу що утворюється.
Description
Solubility of fumed silica (aerosil) has been studied at different pH of medium. Optimum conditions were determined for application of the spectrophotometric method based on reduction of the yellow V-silicomolybdic heteropolyacid with ascorbic acid. Spectrophotometric method of determination of ^SiHgroups in soluble and surface compounds has been elaborated. The method includes reduction of ammonium molybdate solution with ^SiH-groups and following measurement of an extinction of the blue silicomolybdic complex formed.
Keywords
Пірогенний високодисперсний аморфний кремнезем (аеросил), спектрофотометричний метод
Citation
Береза-Кіндзерська Л. В. Спектрофотометричне визначення розчинних форм кремнезему та деяких поверхневих сполук / Л. В. Береза-Кіндзерська, В. В. Янишпольський, В. А. Тьортих. // Наукові записки НаУКМА. - 2007. - Т. 66 : Хімічні науки і технології. - С. 53-60.