Поліморфізм природних популяцій Thinopyrum Intermedium

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Дученко, Анастасія
Лизогуб, Оксана
Антонюк, Максим
Терновська, Тамара
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Виявлено значний поліморфізм п’яти природних популяцій Thinopyrum intermedium за компонентами спектра високомолекулярних глютенінів та якісними і кількісними ознаками морфології колоса. Встановлені компоненти спектра, за частотами яких різні популяції відрізняються і тому мають маркерне значення для вивчення асоціативної мінливості. За морфологічними ознаками виявлено зв’язок у появі деяких пар якісних ознак та асоціацію між виникненням якісних та кількісних ознак, що може розглядатися як наслідок адаптації рослин до абіотичних факторів довкілля.
Description
Large-scale polymorphism for electrophoretical spectrum components of high-molecular glutenins and some morphological characters of spike was established in five natural populations of Thinopyrum intermedium. The spectrum components were established that are characterized by different frequencies in the population studied.
Keywords
глютеніни, поліморфізм, адаптаційна мінливість, асоційоване спадкування, SDS електрофорез, glutenin, polymorphism, adaptative variability, associative inheritance, SDS electrophoresis
Citation
Поліморфізм природних популяцій Thinopyrum Intermedium / Дученко А. І., Лизогуб О. Ю., Антонюк М. З., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 142 : Біологія та екологія. - С. 9-14.