Вплив кліматичних факторів на вміст вуглецю в ґрунті степової екосистеми в експерименті зі штучною модифікацією вологості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Вишенська, Ірина
Іваник, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У трирічних експериментах зі штучного перерозподілу атмосферних опадів на ділянках степової екосистеми було досліджено зміни вмісту органічного вуглецю в ґрунті. Виявлено вплив модифакації природних опадів на кількість ґрунтового вуглецю. Регресійний аналіз показав, що вміст вуглецю в різних шарах ґрунту визначали до 7 факторів впливу, серед яких були кількість відмерлої біомаси, вологість ґрунту за місяць до відбору проб, місячна кількість опадів місяця відбору та попереднього, середня температура ґрунту за місяць до відбору проб. Результати дослідження підтвердили значний вплив змін кількості атмосферних опадів на вміст органічної речовини в ґрунті.
Description
Apparent changes in the soil organic carbon content in areas of steppe ecosystems have been shown in three years experiment with artificial redistribution of rainfall. Regression analysis confirmed that the carbon content in different soil layers was defined by 7 factors, including the number of dead biomass, soil moisture month before sampling, monthly rainfall of the month and the previous month of samples drawing, the average temperature of the soil one month before the sampling. Obtained results confirmed the significant effect of changes in precipitation on soil organic carbon.
Keywords
степова екосистема, кліматичні фактори, експериментальні дослідження, вміст органічного вуглецю в ґрунті, стаття, steppe ecosystem, soil carbon content, climate factors, experiment
Citation
Вишенська І. Г. Вплив кліматичних факторів на вміст вуглецю в ґрунті степової екосистеми в експерименті зі штучною модифікацією вологості / І. Г. Вишенська, В. В. Іваник // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 171: Біологія та екологія. - С. 46-49.