Основні тенденції та особливості розвитку давньоруських городищ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Бондарець, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Осмислення давньоруських городищ у контексті основних парадигм культурологічного пізнання дає можливість повніше зрозуміти своєрідність культури Давньої Русі, її місце в культурній взаємодії доби середньовіччя. У статті розглядаються загальні тенденції та деякі особливості розвитку давньоруських городищ у порівнянні з урбанізаційними процесами у середньовічній Західній Європі.
In view of the author of the article the comprehension of the Ancient Russ strengthened settlements in context of the basic paradigms of culturological knowledge let fully understand originality of the culture of Ancient Russ and its place in cultural interaction of the Middle Ages. In this article are viewed general tendencies and some peculiarities of Ancient Russ strengthened settlements development in comparison with urbanizational processes in medieval West Europe.
Description
Keywords
культурологія, городище, давньоруські городища, стаття
Citation
Бондарець О. В. Основні тенденції та особливості розвитку давньоруських городищ / О. В. Бондарець // Маґістеріум. Вип. 12. Культурологія / редкол.: Погорілий О. І. (голова) та ін. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : КМ Академія, 2003. - С. 87-94.