Превентивна педагогіка - нова філософія виховання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Оржеховська, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті представлено загальні засади превентивної педагогіки як нової філософії, нової моделі виховання, що враховує всі етапи і складові процесу соціалізації особистості, розглядає дитину як суб 'єкт виховного прогресу, забезпечує його фізичний, психічний, духовний і соціальний розвиток, вироблення відповідальної поведінки, імунітету до негативних явищ навколишнього середовища, профілактику і корекцію деструктивних проявів у поведінці, соціально-правовий захист.
Description
This article presents general principles of the preventive pedagogics as a new philosophy, the new model of education, which takes into account all stages and components of personal socialisation, considers the child as the subject of educational process, provides his physical, mental, spiritual, social development, forming of responsible behaviour, immunity to the negative phenomena of an environment, preventive maintenance and correction of destructive displays in behaviour, social-legal protection.
Keywords
превентивна педагогіка, деструктивна поведінка, виховний прогрес, психолого-педагогічне дослідження
Citation
Оржеховська Валентина Михайлівна. Превентивна педагогіка - нова філософія виховання / В. М. Оржеховська // Наукові записки НаУКМА : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - 2004. - Т. 33. - С. 3-7.