Міжмовна асиметрія як джерело інтерференції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Соколова, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ "Аграр Медіа Груп"
Abstract
У статті розглянуто явище інтерференції в умовах українсько-російського білінгвізму як прояв часткового перенесення відношень симетрії та асиметрії, притаманних одній мові, на іншу, зокрема помилкове ототожнення семантичної структури багатозначних одиниць різних мов. Встановлено, що в українській мові, яка майже на всій території поширення контактує з російською, ці явища можуть набути системного характеру. Виявлення й систематизація «слабких місць», які створюють передумови для інтерферентного впливу, і відштовхування від іншомовних норм передусім у навчанні та широка пропаганда мовної культури у галузях, що мають активний вплив на свідомість, можуть загальмувати цей вплив і допомогти зберегти самобутність мови.
Description
The article under consideration deals with the phenomenon of Interference in Ukrainian-Russian bilingualism conditions as a manifestation of transfer relations of symmetry and asymmetry typical for one language into another one including false semantic structure identification of multiple-units of different languages. It is determined that Ukrainian language contacts with the Russian one almost all over the territory these phenomena can obtain systematic features. Identifi cation and organization of “weak points” that create conditions for interferent influence and rejection of foreign language standards mainly in studies and extensive linguistic culture promotion in branches that have an active effect on consciousness, that can slow down this infl uence and help to preserve the identity of language.
Keywords
білінгвізм, інтерференція, міжмовна взаємодія, міжмовна асиметрія, bilingualism, interference, languages in contact, interlingual asymmetry
Citation
Соколова С. О. Міжмовна асиметрія як джерело інтерференції / Соколова С. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 137-141.