Аналіз радіаційно-гігієнічної ситуації та реалізованих протирадіаційних заходів на території північних районів рівненської області

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Замостьян, П.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Подано аналіз радіаційно-гігієнічної ситуації і реалізованих протирадіаційних заходів на території північних районів Рівненської області. Виявлені критичні елементи в забезпеченні протирадіаційного захисту населення України після аварії на ЧЛЕС варто враховувати для удосконалення системи радіаційно-гігієнічного регламентування в країні й обґрунтування найбільш ефективних майбутніх заходів щодо захисту здоров'я населення.
An analysis of radiation and hygienic situation as well as countermeasures realized at the territories of northern raions of Rivnenskaia oblast presented. Critical elements in radiological protection system which were found out should be considered for radiation hygiene standards perfection and substantiation of future most effective action for public health protection.
Description
Keywords
Радіаційно-гігієнічна ситуація, Протирадіаційні заходи, Рівненська область, Захист здоров’я населення
Citation
Замостьян П. В. Аналіз радіаційно-гігієнічної ситуації та реалізованих протирадіаційних заходів на території північних районів рівненської області / П. В. Замостьян // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18: Біологія та екологія. - С. 67-72.