Дослідження каталітичної активності вугілля КАУ в реакції окислення сірководню. Вплив стану поверхні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Authors
Бражник, Дмитрий
Зайцев, О.
Бачерикова, І.
Зажигалов, Валерій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено вплив якісного та кількісного складу поверхневих кисневмісних груп активованого вугіл­ля КАУ в реакції окиснення сірководню. Показано, що на поверхні КАУ каталітична реакція окиснення Η2S за участю кисню функціональних основних центрів вуглецевої поверхні проходить вже при кімнат­ній температурі. Проведення реакції при підвищеній температурі веде до регенерації активних центрів за рахунок кисню газової фази, що збільшує кількість прореагованого сірководню.
Description
The influence of the qualitative and quantitative amount of surface oxygen-containing group on activated carbon KAU in hydrogen sulphide oxidation has been investigated. It is shown, that on KAU surface the hydrogen sulphide oxidation reaction at participation of oxygen of the surface functional basic centres proceeds already at room temperature. Realization of reaction at the increased temperature conducts to regeneration of the active centres due to oxygen of gas phase that increases amount of the reacted hydrogen sulphide.
Keywords
каталітична реакція окиснення, акти­воване вугілля КАУ, реакцію окиснення сірководню
Citation
Дослідження каталітичної активності вугілля КАУ в реакції окислення сірководню. Вплив стану поверхні / Д. В. Бражник, Ю. П. Зайцев, І. В. Бачерикова, В. А. Зажигалов // Наукові записки НаУКМА. - 2005. - Т. 42 : Хімічні науки і технології. - С. 45-48.