Тенденції змін показників соціально-економічного розвитку регіонів України, їх територіальна диференціація в умовах фінансово-економічної кризи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Кузьменко, Валерій
Кузьменко, Н.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано коротко- та середньострокові тренди основних показників соціально-економічного розвитку України у 2006-2012рр. в умовах фінансово-економічної кризи.
This article analyses short- and long-term trends of main indexes of socio-economic development of Ukraine in 2006-2012 under the conditions of financial and economic crisis.
Description
Keywords
регіональна економіка, тренди, територіальна диференціація показників, макроекономічні пропорції та диспропорції, фінансово-економічна криза, антикризова політика, regional economy, trends, teпitorial differentiation of indexes, macroeconomic proportions and disproportions, financial and economic crisis, anti-crisis policy
Citation
Кузьменко В. П. Тенденції змін показників соціально-економічного розвитку регіонів України, їх територіальна диференціація в умовах фінансово-економічної кризи / Кузьменко В. П., Кузьменко Н. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 146 : Економічні науки. - С. 62-68.