Синтез та спектральні характеристики комплексів Ru(III,II), Rh( III) і Pd(II) з N-алілтіоамідами і продуктами їх протоно- та йодоциклізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Боровик, Поліна
Літвінчук, Марія
Бентя, Антон
Орисик, Світлана
Зборовський, Юрій
Орисик, Віктор
Пехньо, Василь
Вовк, Михайло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено реакції комплексоутворення N-алілтіоамідів (H2L1 −H2L3) та продуктів їх протоно- і йодоциклізації (HL4 −HL6) з іонами Ru3+,2+, Rh3+ i Pd2+ як в розчині (методом ізомолярних серій), так і в твердому стані. Показано, що в розчині взаємодія проходить у співвідношенні компонентів M:L = 1:1, 1:2, 1:3 (у випадку іонів Ru3+, Rh3+) та 1:1, 1:2 (у разі іонів Pd2+ і Ru2+). В твердому стані виділено комплекси у співвідношенні M:L = 1:1, 1:2. Усі сполуки охарактеризовано методами спектроскопії ІЧ, ЕСП, ЯМР 1 Н. Встановлено, що N-алілтіоаміди H2L1 −H2L3 координуються до іонів металів O,S- або O,N-бідентатно хелатно в монодепротонованій формі, а продукти протоно- і йодоциклізації HL4,5 при комплексоутворенні переходять у відповідну таутомерну форму з бідентатно хелатною O,N-координацією, натомість HL6 координується тільки монодентатно атомами азоту нітрильної групи.
Исследованы реакции комплексообразования N-алилтиоамидов H2L1 −H2L3 и продуктов их протоно- и иодоциклизации HL4 −HL6 с ионами Ru3+2+, Rh3+ и Pd2+ как в растворе изопропанола (методом изомолярных серий), так и в твердом состоянии. Показано, что в растворе взаимодействие протекает в соотношении компонентов M:L = 1:1, 1:2, 1:3 (в случае ионов Ru3+, Rh3+) и 1:1, 1:2 (в случае ионов Pd2+ и Ru2+). В твердом состоянии выделены комплексы в соотношении M:L = 1:1, 1:2. Все соединения охарактеризованы методами спектроскопии ИК, ЭСП, ЯМР1Н. Установлено, что N-алилтиоамиды H2L1−H2L3 координируются к ионам металлов O,S- или O,N-бидентатно хелатным способом в монодепротонированной форме, а продукты протоно- и иодоциклизации HL4,5 при комплексообразовании переходят в соответствующую таутомерную форму с бидентатно хелатной O,N-координацией, при этом HL6 координируется только монодентатно атомами азота нитрильной группы.
The paper shows the possibility of using N-allylthioamides H2L1-H2L3 and products of their proton / iodine cyclization HL4, HL5 as chelating agents in the complexation reactions with Ru(III,II), Rh(III) and Pd(II) ions. As a result, a series of new chelating complexes of [M(HL1-3)Cl2(H2O)2], [M(HL1-3)2(H2O)2]Cl (2), [М(HL1-3)2(H2O)Cl] (3), [Ru(HL1-3)(PPh3)2]Cl(4), K[Pd(HL1-3)Cl2] (5), [Pd(HL1-3)2] (6), [M(L4,5)2(H2O)2]Cl (7), K[Pd(L4,5)Cl2] (8), [Pd(L4,5)2] (9) in which the ligands are coordinated to the metal ions by O,S- or O,N-bidentate chelate manner in a monodeprotonated form, where synthesis, isolated in solid state and characterized by the methods of elemental chemical analysis, 1HNMR, IR and UV-Vis spectroscopy. It was found that HL4,5, when complexed, is converted to the corresponding tautomeric form with O,N-coordination through the oxygen atoms of the deprotonated hydroxyl group and the nitrogen atoms of the dihydrothiazolyl ring.
Description
Keywords
йодо(протоно)циклізація, N-алілкарботіоаміди, комплекси Ru(ІІ,III), Rh(III) i Pd(II), хелатні металоцикли, електронні спектри поглинання, ЯМР1Н, стаття, иодо(протоно)циклизация, N-алилкарботиоамиды, комплексы Ru(II,III), Rh(III) и Pd(II), хелатные металоциклы, электронные спектры поглощения, ЯМР1Н, iodine/proton cyclization, N-allylcarbothioamides, Ru(ІІ,III), Rh(III) and Pd(II) complexes, chelated metalocycles, UV-Vis spectra, 1HNMR
Citation
Синтез та спектральні характеристики комплексів Ru(III,II), Rh( III) і Pd(II) з N-алілтіоамідами і продуктами їх протоно- та йодоциклізації / П. В. Боровик, М. Б. Літвінчук, А. В. Бентя, С. І. Орисик, Ю. Л. Зборовський, В. В. Орисик, В. І. Пехньо, М. В. Вовк // Український хімічний журнал. - 2020. - Т. 86, № 4. - С. 63-90.