Держава вишукує джерела покриття внутрішнього боргу

Loading...
Thumbnail Image
Date
1999
Authors
Степанкова, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Наростання державного боргу спричинює виникнення ряду важливих макроекономічних проблем: уповільнення інвестиційного процесу, негативного сальдо платіжного балансу, посилення нерівномірності розподілу доходів, надмірного оподаткування, стримування економічного зростання, трансфертів ресурсів у міжнародному масштабі. Які ж методи макроекономічного регулювання потрібно впровадити у стратегії довгострокового розвитку для того, щоб нівелювати негативні впливи наростання внутрішнього запозичення і зберегти авторитет держави перед власним народом? У статті зроблена спроба знайти відповіді на ці ваз/сливі питання.
Description
The government debt growth leads to the some important macroeconomic problems: investment process deceleration, negative balance of payment, increasing unevenness in income distribution, excessive taxation, economic growth suppression, resource transfer in international scope. This article suggests some macroeconomic policy methods that need to be rmplemented into long-term development strategy in order to grade negative impact of domestic borrowing increase and that will save government authority in front of its own people.
Keywords
внутрішній борг, держава, макроекономічні проблеми, інвестиційний процес
Citation
Степанкова Т. М. Держава вишукує джерела покриття внутрішнього боргу / Т. М. Степанкова // Наукові записки НаУКМА. - 1999. - Т. 15 : Економіка. - С. 66-74.