Effect of adsorption of simple molecules on phase transition in vanadium dioxide

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Kaurkovska, V.
Grebenyuk, A.
Lobanov, V.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Вплив адсорбції простих молекул на температуру фазового переходу (T = 338–339 K) дослідже- но з використанням моделей поверхні діоксиду ванадію, співвимірних із цими молекулами. Темпера- турні залежності вільної енергії фаз до та після переходу перетинаються за температур 200–216 К, що відомо для наноструктур діоксиду ванадію. Показано, що використання методу теорії функціоналу густини з гібридним функціоналом B3LYP дає результати, майже ідентичні отриманим ab initio.
Description
Keywords
vanadium dioxide, phase transition parameters, quantum chemistry, cluster approach
Citation
Kaurkovska V. Effect of adsorption of simple molecules on phase transition in vanadium dioxide / V. Kaurkovska, A. Grebenyuk, V. Lobanov. // Наукові записки НаУКМА. - 2016. - Т. 183 : Хімічні науки і технології. - С. 64-67.