Статус і функції Монастирського приказу за Cинодального періоду (1701–1725 рр.)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Шмарьова, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті йдеться про діяльність Монастирського приказу за Синодального періоду – від відновлення його діяльності у 1701 р. до закриття у 1720 р., а також від 1721 р. до остаточної ліквідації у 1725 р. Основну увагу зосереджено на ролі Монастирського приказу в загальному контексті петровської церковної реформи. Досліджуються нормативне регулювання його статусу, функцій і повноважень, взаємовідносини з іншими державними органами, зокрема, Святійшим Синодом, Камер-колегією, Штатс-контор-колегією та Юстиц-колегією, аналізується роль Монастирського приказу в процесі переведення церковних вотчин у відання держави.
Description
Keywords
Russian Empire, Monastery Prikaz, Synod period, monastic estates, Російська імперія, Монастирський приказ, Синодальний період, монастирські вотчини
Citation
Шмарьова Т. О. Статус і функції Монастирського приказу за Cинодального періоду (1701–1725 рр.) / Т. О. Шмарьова // Наукові записки НаУКАМА. - 2015. - Т. 168: Юридичні науки. - С. 63-71