Розробка композиційних матеріалів на основі олiгооксипропiленфумарату, диметакрилат триетиленглiколю та N-вінілпіролідону, які містять імуномодулятор левамізол, і дослідження динаміки його вивільнення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Руденчик, Т.
Рожнова, Р.
Галатенко, Н.
Нечаєва, Л.
Кісельова, Т.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Методом термоотверднення отримано композиційні матеріали на основі олігооксипропіленфумарату, диметакрилового естеру триетиленгліколю та N-вінілпіролідону, які містять у своєму складі імуномодулятор левамізол. Фізико-механічними випробуваннями встановлено підвищення модуля пружності при стисненні при збільшенні вмісту N-вінілпіролідону. Спектрофотометричним методом досліджено динаміку вивільнення левамізолу та вплив різного вмісту N-вінілпіролідону на кількість вивільненої речовини. Встановлено, що композит, наповнений 28,37 % N-вінілпіролідону, характеризується максимальним вивільненням левамізолу, що становить 6,17 % за 14 діб.
Description
By the method of hardening by temperature composite materials on the basis of oligooxypropylen fumarate, threeethylenglicol-dimethacrylate and N-vinylpyrrolidone which contain in its structure immunomodulator levamisole are received. Physical and mechanical studies increase of compressive modulus with increasing amounts of N-vinylpyrrolidone was established. By the method of spectrophotometry the dynamics of release of levamisole and influence different content of N-vinylpyrrolidone on the number of substance released. Established that composite filled by 30 % N-vinylpyrrolidone characterized by a maximum release of levamisole, which is 6.17 % for 14 days.
Keywords
композиційний матеріал, левамізол, динаміка вивільнення, кістковий імплантат, стаття, composite material, levamisole, dynamic of release, implant bone
Citation
Розробка композиційних матеріалів на основі олiгооксипропiленфумарату, диметакрилат триетиленглiколю та N-вінілпіролідону, які містять імуномодулятор левамізол, і дослідження динаміки його вивільнення / Руденчик Т. В., Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Нечаєва Л. Ю., Кісельова Т. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 170 : Хімічні науки і технології. - С. 53-58.