Законодавчі терміни та їх визначення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Артикуца, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті надано комплексну юрислінгвістичну характеристику законодавчої термінології у світлі вимог сучасного термінознавства, розкрито специфіку й основні якісні параметри термінів, уживаних у нормативно-правових актах, подано практичні рекомендації правникам і нормопроектувальникам щодо вибору терміна для кодифікації та правильної побудови законодавчих дефініцій термінів.
Description
The article provides a complex legal and linguistic description of the legal terminology in light of the requirements of modern science of terms, are revealed specifi c and basic quality parameters of terms that are used in legal acts, practical recommendations for lawyers and legislators about choosing the term for the codifi cation and the correct construction of legislative defi nitions of terms.
Keywords
юридичні терміни, номенклатурні позначення, дефініції
Citation
Артикуца Наталія Володимирівна. Законодавчі терміни та їх визначення / Артикуца Н. В. // Наукові записки НаУКМА : Юридичні науки. - 2009. - Т. 90. - С. 39-44.