Зміна окисно-відновного потенціалу при культивуванні аеробних бактерій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Дмитренко, Г.
Коновалова, Вікторія
Шум, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Вивчено здатність аеробних бактерій змінювати окисно-відновний потенціал (ОВП) культурального середовища в процесі росту в присутності неорганічних сполук із змінновалентними елементами. Показано, що облігатно-аеробні бактерії роду Pseudomonas використовують при диханні шестивалентний хром як термінальний акцептор електронів. Денітрифікуючі штами здатні знижувати ОВП до рівня облігатного анаеробіозу і відновлювати сульфат.
Description
Keywords
аеробна бактерія, окисно-відновний потенціал, процес росту, неорганічна сполука
Citation
Дмитренко Г. М., Коновалова В. В., Шум О. А. Зміна окисно-відновного потенціалу при культивуванні аеробних бактерій / Г. М. Дмитренко, В. В. Коновалова, О. А. Шум // Наукові записки НаУКМА. - 2002 - Том 20, Спеціальний випуск : у двох частинах. Частина 2. - С.472-476