Алгоритм глобального рівноважного пошуку розв'язання задачі про покриття

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Рощин, Володимир
Ляшко, Володимир
Боярчук, Д.
Шило, П.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано кращі відомі алгоритми розв’язання задачі про покриття. Запропоновано і досліджено новий алгоритм, заснований на використанні методів глобального рівноважного пошуку, повторного локального пошуку та адаптивного настроювання повторності. Наведено результати обширного обчислювального експерименту, які показали переваги розробленого алгоритму над кращими відомими алгоритмами.
Description
Best known algorithms for solving the set covering problem were analyzed. A new algorithm based on the global equilibrium search method and iterative local search with adaptive iterative tuning is proposed and studied. The results of extensive computational experiments demonstrate the advantages of the proposed algorithm over best known algorithms.
Keywords
задача про покриття, метод глобального рівноважного пошуку, адаптивне настроювання повторності, обчислювальний експеримент, ефективність алгоритму, стаття, set covering problem, global equilibrium search method, adaptive iterative tuning, computational experiment, efficiency of algorithm
Citation
Рощин В. О. Алгоритм глобального рівноважного пошуку розв'язання задачі про покриття / Рощин В. О., Боярчук Д. О., Ляшко В. І., Шило П. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 163 : Комп'ютерні науки. - С. 24-32.