рН-чутливі мікрокапсули на основі натрійальгінату, модифікованого L-аспарагіновою та L-глутаміновою кислотами

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Антонюк, Наталя
Бурбан, Анатолій
Бородулін, Ю.
Колесник, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Натрій альгінат був модифікований L-глутаміновою та L-аспарагіновою кислотами з використанням активуючого агента утворення пептидного зв’язку ЕДАК. Хімічне прищеплення амінокислот до натрій альгінату доведено методами ІЧ-спектроскопії, ТГА та потенціометричним титруванням. Дослідження показали, що рН-чутливість модифікованих полімерів збільшується приблизно в три рази в порівнянні з немодифікованим натрій альгінатом. Мікрокапсули, одержані з гібридних полімерів, було використано для капсулювання модельного білкового лікарського засобу БСА.
Description
Sodium alginate was modified with L-glutamic and L-aspartic acids using EDAC as activation agent for the peptide bond formation. Grafting of amino acids has been proven by IR spectroscopy, TGA method and potentiometric titration. It was shown that the pH-sensitivity of the obtained polymers increases by about three times compared to the unmodified sodium alginate. The microcapsules obtained of hybrid polymers were used for encapsulation of model protein drug BSA.
Keywords
натрій альгінат, рН-чутливість, мікроемульсійний метод, L-аспарагінова кислота, L-глутамінова кислота, стаття, sodium alginate, pH-sensitivity, micro emulsion method, L-glutamic acid, L-aspartic acid
Citation
рН-чутливі мікрокапсули на основі натрійальгінату, модифікованого L-аспарагіновою та L-глутаміновою кислотами / Колесник І. С., Бородулін Ю. В., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 170 : Хімічні науки і технології. - С. 9-15.