Побудова бази знань інтелектуального агента на основі мережі Байєса

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Глибовець, Андрій
Паращин, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі досліджено особливості використання мультиагентних систем і міркувань на основі правил (Rule-based Reasoning, RBR) для підтримки процесу прийняття рішень з представленням даних предметної області у вигляді мережі Байєса. Демонструється розгортання мультиагентної системи з метою обґрунтування використання програмного середовища такого типу для підтримки ефективного процесу прийняття рішень.
The paper investigates especially the use of multi-agent systems and considerations on the basis of the rules (Rule-based Reasoning, RBR) to support decision-making with the presentation of subject data as Bayesian networks. Demonstrated the deployment of multi-agent system in order to justify the use of the software environment of this type to support efficient process decision-making.
Description
Keywords
мультиагентні системи, міркування на основі правил, мережа Байєса
Citation
Глибовець А. М. Побудова бази знань інтелектуального агента на основі мережі Байєса / Глибовець А. М., Паращин О. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 177 : Комп'ютерні науки. - С. 9-15.