Управління складністю в університетському середовищі: контексти прийняття рішень за Cynefin

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Ярошенко, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This paper considers some aspects of changes and transformations the contemporary university model undergoes. The paper suggests to use David Snowden’s Cynefin framework not only for providing the analysis of knowledge management or organizational learning but also for upgrading the University as such.
У статті розглянуто деякі аспекти змін і трансформацій моделі сучасного універ- ситету. Пропонується використати теорію управління складністю Cynefin за Д. Сноуденом не лише для аналізу управління знаннями чи організаційного навчання, але й для вдосконалення моделі університету в цілому.
Description
Keywords
вища освіта, університет, організаційна культура, концепція Cynefin, organizational culture, Cynefin framework, University, higher education
Citation
Ярошенко Тетяна. Управління складністю в університетському середовищі: контексти прийняття рішень за Cynefin / Тетяна Ярошенко // Будуємо нову Україну : збірник конференції ( 26-27 листопада 2014 р., м. Київ). - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2015. - С. 117-120