Формування ультрафільтраційних полісульфонових мембран та дослідження їхніх властивостей

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Босак, Володимир
Бурбан, Анатолій
Вакулюк, Поліна
Стадний, І.
Сіжук, О.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розроблено метод формування ультрафільтраційних полісульфонових (ПС) мембран із розчину в диметилацетаміді методом інверсії фаз. Показано, що розділювальні характеристики сформованих мембран залежать від концентрації розчину полімеру та пороутворювача (поліетиленгліколь (ПЕГ) 400), тривалості витримування формувального розчину на повітрі. Встановлено, що зменшення концентрації ПС у формувальному розчині призводить до утворення високопродуктивних мікр о фільтраційних мембран, натомість високі концентрації ПС у формувальних розчинах зумовлюють утворення дрібнопористих ультрафільтраційних мембран. Досліджено вплив умов формування мембран на водопроникність та селективність отриманих мембран за нейоногенними речовинами (ПЕГ).
A method ultrafiltration polysulfone membranes (PS) formation from dimethylacetamide (DMAC) solution by phase inversion method has been developed. The separation characteristics of the formed membranes were shown to depend on the concentrations of the polymer and the pore agent (polyethyleneglycol (PEG) 400) and the time of forming solution's exposure to air. It was also determined, that the reduction of PS concentration informing solution leads to formation of highly productive microfiltrative membranes, on the other hand, high concentrations of PS informing solutions lead to formation ofultrafiltrative membranes with smaller pores. The influence of formation conditions on the characteristics of membranes was determined through the pore water flux and rejection of non-ionogenic substances (PEG).
Description
Keywords
хімія, ультрафільтраційні полісульфонові мембрани, нейоногенні речовини, інверсія фаз, стаття
Citation
Формування ультрафільтраційних полісульфонових мембран та дослідження їхніх властивостей / В. З. Босак, А. Ф. Бурбан, П. В. Вакулюк, І. А. Стадний, О. В. Сіжук // Маґістеріум. Вип. 24. Хімічні науки / [упоряд.: Брик М. Т., Антонюк Н. Г.]. - 2006. - С. 9-13.