Чи варто і навіщо займатися радянською історією?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Шліхта, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Цей текст — роздуми про доречність і важливість дослідження радянської історії, поштовхом до його написання стала робота над збірником матеріалів конференції "Радянське "я" і радянське "ми" між ідеологією і реальністю". Авторка ділиться застереженнями, які виникли у неї, як і в інших дослідників радянського, з початком повномасштабної російсько-української війни; пише про виклики, які постали перед істориками. Екскурс в історію постання і розвитку радянознавчих студій на Заході й аналіз "уроків минулого" спонукає до висновку не лише про те, що радянською історією займатися варто. А й про те, що нині маємо унікальну можливість подолати російськоцентризм радянознавчих студій і нарешті запропонувати "інакшу" — у нашому випадку українську — перспективу бачення радянської історії як для власне української, так і для міжнародної аудиторії.
Description
This text-reflection is about the appropriateness and importance of studying Soviet history, the impetus for writing which was the work on the conference volume "Soviet "I" and Soviet "We" between Ideology and Reality."The author shares the reservations that arose in her, as well as in other Soviet researchers, with the be-ginning of the full-scale Russo-Ukrainian war; she writes about the challenges they faced. A look back at the history of the emergence and development of Sovietology in the West and an analysis of the "lessons of the past" lead her to the conclusion that it is worth studying Soviet history. She moreover concludes that Ukrainian academia has currently a unique opportunity to overcome the Russian-centrism of Soviet studies and finally offer a "different" — Ukrainian — perspective of seeing Soviet history for its own as well as international audience.
Keywords
радянознавчі студії, совєтологія, українська історія, російсько-українська війна, стаття, Soviet studies, Sovietology, Ukrainian history, Russo-Ukrainian war
Citation
Шліхта Н. В. Чи варто і навіщо займатися радянською історією? / Шліхта Н. В. // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. - 2023. - Т. 6. - С. 21-25. - https://doi.org/10.18523/2617-3417.2023.6.21-25