Теорія та практика використання коагулянтів у технологіїї водоочищення (огляд)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Шкавро, З.
Антонюк, Наталя
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проаналізовано стан практичного використання та теоретичних передумов вибору коагулювальних реагентів залежно від фізико-хімічних показників води та вимог споживача до якості її очищення. Показано тенденцію пріоритету екологічного спрямування у виборі реагентів для обробки води при централізованому чи локальному водозабезпеченні та водовідведенні.
Description
The state of practical use and theoretical assumptions choice of coagulating reagents depending on physico-chemical parameters of water and consumer requirements for its quality was analized. The trend of ecological priority in the selection of reagents for water treatment at central or local water supply and sewage was observed.
Keywords
коагулянти, централізоване водозабезпечення, технології водоочищення, фізико-хімічні показники води, стаття, coagulating, reagents, local water supply, sewage was observed, water treatment
Citation
Шкавро З. М. Теорія та практика використання коагулянтів у технологіїї водоочищення (огляд) / Шкавро З. М., Антонюк Н. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2014. - Т. 157 : Хімічні науки і технології. - С. 65-79.