Математичний аналіз функціональних властивостей кісткового мозку мишей у початковій фазі гострого фракціонованого опромінення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Бойко, Роман
Білько, Денис
Білько, Надія
Руссу, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета. Визначити кількісні характеристики функціонування популяції колонієутворюючих одиниць кісткового мозку мишей протягом семи діб гострого фракціонованого опромінення. Матеріали і методи. Поставлена задача розв'язується за допомогою описаної у роботах Р. В. Бойко зі співавторами (2015, 2016) математичної моделі зміни чисельності колонієутворюючих одиниць кісткового мозку із використанням експериментальних результатів роботи W.Chu-Tse, L. G.Lajtha (1975). Математична модель побудована на основі нової схеми кровотворення, запропонованої Й. Л. Чертковим (1984, 1991). Результати. За допомогою оригінальної математичної моделі схеми кровотворення з використанням результатів щодо зміни чисельності колонієутворюючих одиниць кісткового мозку стегнової кістки мишей було визначено кількісні характеристики їх функціонування протягом семи діб фракціонованого опромінення при щоденному гострому γ-опроміненні у дозі 0,7 Гр. Висновки. Запропоновано математичну модель, що описує зміни відносної чисельності колонієутворюючих одиниць у кістковому мозку мишей у процесі їх гострого фракціонованого опромінення.
Objective: to determine the quantitative characteristics of population functioning of mice bone marrow colonyforming units during seven days of acute fractionated irradiation. Materials and methods. Assigned task is solved by means of described in works R. V. Boiko et al. (2015, 2016) mathematical model of alterations in the number of bone marrow colony-forming units using the experimental results of work W.Chu-Tse, L. G.Lajtha (1975). Mathematical model is developed basing on the new hematopoiesis scheme, which was introduced by I. Chertkov(1984, 1991). Results. By applying original mathematical model of hematopoiesis scheme using results concerning the change in number of bone marrow colony-forming units of mice femur we determined quantitative characteristics of their functioning during seven days of fractionated irradiation under daily acute γ-radiation in the dose of 0.7 Gy. Conclusions. Mathematical model is introduced, which describes changes in the relative number of colony-forming units in mice bone marrow in the process of their acute fractionated irradiation.
Description
Keywords
іонізуюча радіація, кістковий мозок, функціональні характеристики, математична модель, стаття, ionizing radiation, bone marrow, functional properties, mathematical model
Citation
Математичний аналіз функціональних властивостей кісткового мозку мишей у початковій фазі гострого фракціонованого опромінення / Р. В. Бойко, Д. І. Білько, І. З. Руссу, Н. М. Білько // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. - 2018. - Т. 23. - С. 229-234.