Вплив електромагнітних полів нетеплової інтенсивності на активність біологічних об’єктів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Карпенко, В. І.
Коростинська, О.
Лошицький, П.
Ніколов, М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Наведені результати експериментальних досліджень впливу електромагнітних полів нетепло-вої інтенсивності на біологічні об'єкти. На основі отриманих даних визначені залежності росту клітин від основних параметрів цих полів.
The outcomes of experimental researches of effect of electromagnetic fields of nonthermal intensity on biological objects are adduced. On the basis of the obtained data the relations of growth of cells to main parameters of these fields are determined.
Description
Keywords
електромагнітне поле нетеплової інтенсивності, активність біологічних об’єктів, залежність росту клітин
Citation
Карпенко В. І., Коростинська О. С. Лошицький П. П., Ніколов М. О. Вплив електромагнітних полів нетеплової інтенсивності на активність біологічних об’єктів / В.І. Карпенко, О. С. Коростинська, П. П. Лошицький, М. О. Ніколов та ін.. // Наукові записки НаУКМА. - 2000. - Т. 18: Біологія та екологія. - С. 51 - 55.