Поняття державної правової політики та її загальна характеристика

Loading...
Thumbnail Image
Date
2003
Authors
Железняк, Н.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Правова політика - це один з найважливіших видів політики як родового інтеграційного поняття. Основними принципами правової політики, на основі яких вона повинна розроблятися та здійснюватись, є: J) соціальна обумовленість; 2) наукова обґрунтованість; 3) стійкість і передбачуваність; 4) легітимність та демократичний характер; 5) гуманність і моральні засади; 6) справедливість; 7) гласність; 8) поєднання інтересів особистості та держави; 9) пріоритетність прав людини як найвищої соціальної цінності; 10) відповідність основним положенням законодавства Європейського Союзу та міжнародного права.
The legal policy is one of the most important sorts of policy as integral conception and of it. The main principles of the legal policy on the basis of which it must be elaborated and realized are: 1) social determination; 2) scientific substantiation; 3) constancy and possibility to be foreseen; 4) legitimacy and democratic nature; 5) humanity and moral foundation; 6) justice; 7) publicity; 8) the unification of the interests of the person and the state; 9) the priority of rights of the person as a highest social value; 10) correspondence to the main statements of the EC legislation and International Law.
Description
Keywords
правова політика, методи, проблеми, концепція
Citation
Железняк, Н. А. Поняття державної правової політики та її загальна характеристика / Н. А. Железняк // Наукові записки НаУКМА. - 2003. - Т. 21 : Юридичні науки. - С. 8-14.