Основні наукові принципи та критерії формування та оцінки заповідних об’єктів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Дідух, Яків
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Визначено та охарактеризовано 12 основних принципів (системність, різноманітність, репрезентативність, розмірність, екологічність, функціональність, регуляторність, науковість, еталонність, організованість (структурованість), цінність (значущість) та інформативність) такритерії (вибір об’єкта, цінність, розмірність, вразливість, непорушеність, цілісність, стійкість,корисність), що лежать в основі організації та оцінки заповідних об’єктів.
Description
The 12 fundamental principles (consistency, diversity, representativeness, dimension, environmental friendliness, functionality, regularity, scientific, etalon, organization (structured) value and informativeness) and criteria (selection, value, dimension, vulnerability, integrity, sustainability, utility) have been defined and characterized, underlying organization and assessment of protected areas.
Keywords
заповідний об’єкт, організація, оцінка, принципи, критерії, стаття, protected areas, organization, assessment, principles, criteria
Citation