"На шляхах до утворення науки про літературу": нереалізований видавничий проект 1920-х років

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Пашко, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті реконструйовано історію публікації збірника "На шляхах до утворення науки про літературу" (1924–1925), який складався з трьох статей: Олексія Ветухова "Література в стадії її визнань та позначення путів до виходу на свій шлях", Агапія Шамрая "Формальний" метод в літературознавстві" та Андрія Ковалівського "Економічно-соціальний аналіз в історичній поетиці"; також уперше опубліковано частину роботи Олексія Ветухова; окремо порівняно видавничий і друкований варіанти статті Агапія Шамрая та виявлено цензурні правки редакторів. На основі харківської періодики наведено хронологію "відвідин" міста російськими формалістами Б. Ейхенбаумом, В. Шкловським, В. Жирмунським у квітні–липні 1926 р. та передруковано маловідому статтю-репортаж (автор – П. Л.) про лекцію Б. Ейхенбаума в Харкові в квітні 1926 р.
The article reconstructs the history of the creation and unsuccessful publication attempt of the book "Towards the Formation of Literary Scholarship". The book’s editor-in-chief was well-known Ukrainian literary critic, ethnographer, and popularizer of Potebnia’s ideas in Ukraine, Oleksii Vetukhov. He was the author of the the book’s key article, "Literature In the Process of Its Recognition and Marking the Way to Its Own Path," part of which was first published in the Appendix. There are two more articles in the book. The first article, "The Formal Method in Literature," by Agapii Shamrai, was published in "Chervonyi shliakh" (The Red Path) with notes and corrections (important discrepancies and its censorship history are provided in the Appendix). The second article, "Economic and Social Analysis in Historical Poetics," by Andrii Kovalivskyi, remained unpublished, according to our data. The collection was intended as a textbook for teachers and self-study. The manuscript was submitted to the State Publishing House of Ukraine not later than November 1925.
Description
Keywords
формалізм, формальна школа, Борис Ейхенбаум, Віктор Шкловський, Віктор Жирмунський, Олексій Ветухов, Олександр Потебня, Агапій Шамрай, Андрій Ковалівський, Захарій Чучмарьов, літературна дискусія 1925–1928 рр., цензура, Володимир Коряк, "Червоний шлях", стаття, formalism, Borys Eikhenbaum, Viktor Shklovski, Oleksii Vetukhov, Olexander Potebnia, Agapii Shamrai, Andrii Kovalivskyi, Zakharii Chuchmariov, literary discussion 1925–1928, censorship, Volodymyr Koriak, "Chervonyi shliakh", article
Citation
Пашко О. В. "На шляхах до утворення науки про літературу": нереалізований видавничий проект 1920-х років / Оксана Пашко // Наукові записки НаУКМА. Літературознавство. - 2019. - Т. 2. - С. 72-91.
Collections